Idealne miejsce dla Twojego dziecka to Nianiowanie. Uważam, że dla harmonijnego rozwoju dziecka najważniejsze są: miłość, zaufanie, szacunek, ciepło i czas. I właśnie w Nianiowaniu każde dziecko to... więcej